Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Boken Ändrade förhållanden går nu att beställa

Bild på omslaget till boken Ändrade förhållanden

Den tredje publikationen i ACLU:s skriftserie går nu att beställa. Det övergripande temat i boken är Ändrade förhållanden.

Under det senaste året har forskare och praktiker vid Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet (ACLU) arbetat med tredje publikationen i ACLU:s skriftserie. Målsättningen för ACLU:s publikationer är att de ska belysa aktuella och praktiskt relevanta frågor och utvecklingstendenser inom olika delar av affärsrätten på ett sätt som tillmötesgår krav på hög rättsvetenskaplig kvalitet.

Detta är ACLU:s tredje bok och har ändrade förhållanden som övergripande tema. Den aktuella händelse som inspirerat till temat är covid-19-pandemin som på många sätt har fordrat anpassningar till helt oväntade och förändrade situationer. I boken behandlas frågan om ändrade avtalsförhållanden utifrån många olika juridiska perspektiv. Flera av dem har en direkt anknytning till covid-19-pandemin, medan andra har mera generella infallsvinklar.

Boken vill tillgodose såväl behov hos dem som arbetar med avtalsskrivning och rättstillämpning i praktiken som det stora samhällsbehovet av fördjupad rättsvetenskaplig kunskap på området. Vissa bidrag lämpar sig även väl för undervisningsändamål.

Boken kan beställas via denna länk.