Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

2017

Artiklar

Arvidsson, N (2017). Privat reglering av revisorsval i aktiebolag: En analys av ogiltighet enligt 9 kap. 16 a § ABL - Svensk Juristtidning.

Bogdan, M (2017). The new EU rules on electronic insolvency registers - Masaryk University Journal of Law and technology.

Bogdan, M & Persson, V (2017). Några synpunkter med anledning av Europadomstolens Arlewindom - Svensk Juristtidning.

Ingvarson, A & Utterström, M (2017). Väsentlig rubbning enligt AB 04 - Juridisk Tidskrift.

Larsson, S & Ledendal, J (2017). Personuppgifter som betalningsmedel.

Larsson, S & Ledendal, J (2017). Den nya oljan - hanteringen av personuppgifter är en konsumentfråga - Dagens juridik.

Larsson, S & Ledendal, J (2017). GDPR - En utmaning eller affärsmöjlighet - Företagsverksamhet.

Maunsbach, U (2017). The CJEU as an innovator - a new perspective on the development of Internet related case-law - Masaryk University Journal of Law and Technology.

Nyström, B (2017). Intresseväckande slutsatser om EWC-reglernas tillämpning - EU & arbetsrätt.

Nyström, B (2017). Developments in Swedish labour Law 2012-2016 - Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht.

Svensson, O (2017). Den principstyrda rätten 2. Teorins betydelse för svensk kontraktsrätt - Ny Juridik.

 

Böcker 

Nyström, B (2017). EU och arbetsrätten.  

Svensson, O (2017). Tankar om kontrakträttens teori och metod: En artikelsamling. 

 

Bokkapitel

Hydén, H (2017). Perspectives in Sociology of Law - Sociology of Law - On the move. 

Inghammar, A (2017). "Den siste skola bliva den förste" - om 23 § LAS och det utökade anställningsskyddet för personer med funktionsnedsättning - Festskrift till Ann Numhauser-Henning. 

Nyström, B (2017). Den svenska arbetsrättens kollektiva inriktning och lagstiftning om diskriminering - finns där en motsättning? - Festskrift till Ann Numhauser - Henning. 

Olsson, K (2017). Trusten - En udda figur i vårt rättssystem och särskilt om skattedomstolarnas hantering av civilrätten - Festskrift till Christina Moëll. 

Svensson, O (2017). Rättsanalyser av köplagen 22-29 §§ och 42-46§§ - Köplagen Lexino.