Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Finansiärer

Sparbanken Skåne & Sparbanksstiftelsen Finn

För mer information, vänligen klicka på denna länk.

Stiftelsen för stöd till verksamhet vid ACLU

Bakgrund

Sommaren 2021 bildades ACLU:s praktikerkommitté, med representanter för flera av de största affärsjuridiska advokatbyråerna i Skåne. Syftet med kommittén var i allmänhet att öka kontaktytorna mellan den förmögenhetsrättsliga forskningen och utbildningen vid Lunds universitet och näringslivet, och i synnerhet att involvera byråerna i ACLU:s verksamhet. Kommitténs arbete leddes av advokat Anders Ingvarson och ACLU:s föreståndare Patrik Lindskoug. I takt med att ACLUs verksamhet har blomstrat väcktes frågan om hur byråerna kan stötta ACLU:s verksamhet också i ekonomiskt avseende. Dessa diskussioner ledde fram till att ACLU och praktikerkommittén enades om att bilda en stiftelse till stöd för ACLU. Stiftelsen för stöd till verksamhet vid ACLU (”ACLU-stiftelsen”) registrerades av länsstyrelsen i april 2023. Generösa årliga bidrag till stiftelsen från de byråer som ingår i praktikerkommittén har möjliggjort för stiftelsen att sedan dess bildande löpande lämna ekonomisk stöttning till ACLU.

ACLU-stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att stödja och stimulera verksamheten vid Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet (ACLU) eller liknande verksamhet inom Stiftelsens ändamål är att stödja och stimulera verksamheten vid Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet (ACLU) eller liknande verksamhet inom ramen för Lunds universitet.  Stiftelsen ska uppfylla sitt ändamål genom att lämna bidrag till  verksamheten vid ACLU. Detta kan ske genom ekonomiskt bidrag till förtäring vid seminarier, konferenser och andra arrangemang, tryckning och utgivande av skrifter inom ACLU:s verksamhetsområde, resor och logi för gästande föreläsare eller annan kostnad som uppstår vid arrangemang eller verksamhet i ACLU:s regi. Stiftelsen ska också genom stipendier och bidrag kunna stödja forskning och utbildning inom det affärsjuridiska området vid Lunds universitet.

Verksamhet idag

Praktikerkommitténs verksamhet bedrivs idag genom ACLU-stiftelsen. Stiftelsens styrelse består av Advokat Anders Ingvarson (Ordförande), Advokat Anna Edström, Advokat Per Lidman och Advokat Per-Anders Bengtsson.

För frågor om stiftelsens verksamhet och möjlighet att bidra till densamma, vänligen kontakta ordförande Anders Ingvarson (anders [dot] ingvarson [at] msa [dot] se (anders[dot]ingvarson[at]msa[dot]se)). Såväl advokatbyråer som andra aktörer som är verksamma inom förmögenhetsrättens vida ramar är varmt välkomna att bidra till, och engagera sig i, stiftelsens verksamhet.

Bidragsgivare till Stiftelsen för stöd till verksamhet vid ACLU

Advokatfirman Delphi 

Foyen Advokatfirma

Fredersen Advokatbyrå

MAQS Advokatbyrå

Moll Wendén Advokatbyrå

Mannheimer Swartling advokatbyrå

Advokatfirman LA Partners

Advokatfirman Lindahl

Setterwalls Advokatbyrå

Trägårdh Advokatbyrå

Advokatbyrån Sigeman & Co

Advokatfirman Vinge

Kontakt

E-mail: aclu [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 10 73