Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

2020

Artiklar

Hettne, Jörgen & Maria Fritz, Rättsfall från EU-domstolarna, i Ny juridik, 2020 I

Hydén, Håkan & Woodlock, John(f)Lex avionica; How soft law serves as an instrumental mediator between professional norms and the hard law regulation of European civil aviation maintenance, i Safety Science, 2020 I

Nordberg, Ana & Mattsson, Titti, COVID-19 Pandemic in Sweden: Measures, Policy approach and Legal and Ethical debates, i BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto. 1/2020, s. 731-739

Olsson, Katarina, HFD 2019 ref 64 Fråga om giltigheten av ett generellt utformat ändringsförbehåll i stadgarna för en s.k. äldre stiftelse i Försvaltningsrättslig tidskrift, 2020, II.

 

Böcker

Bogdan, Michael & Maunsbach, Ulf, International Encyclopedia of Laws: Private International Law – Sweden, 2020, Wolters Kluwer.

Ingvarson, Anders & Utterström, Marcus, Tolkning av entreprenadavtal, 2020, Norstedts juridik.

 

Bokkapitel

Axhamn, Johan, Till frågan om avgränsningen mellan förvaltningsmyndighets och domstols kompetens – näringsrättslig reglering på upphovsrättens område, i Nyström, Birgitta, Westberg, Peter & Arvidsson, Niklas (red.) Tvistlösning inom affärsrätten, 2020, Norstedts juridik

Bokareva, OlenaA Critical Analysis of Carriage of Passengers by Sea: Uniformity through International and Regional Approaches i Maritime Law in Motion. Mukherjee, P. K. (red.). Springer, 2020

Bokareva, Olena, Claims for Personal Injuries by Cruise Ship Passengers under International and EU Regimes, i Peplowska-Dabrowska, Z. & Nawrot, J. (red.) Codification of Maritime Law: Challenges, possibilities and experience CRC Press

Dahlstrand, Karl, Om “kodifierad statsrätt”, i Nafstad, I & Schoultz, I (red.) Om rättssociologisk tillämpning, 2020, Studentlitteratur

Dahlstrand, Karl & Hydén, HåkanAvtalet som rättsligt och socialt instrument, i Nafstad, I & Schoultz, I (red.) Om rättssociologisk tillämpning, 2020, Studentlitteratur

Dotevall, Rolf, Tolkning av skiljeklausul i Nyström, Birgitta, Westberg, Peter & Arvidsson, Niklas (red.) Tvistlösning inom affärsrätten, 2020, Norstedts juridik

Hettne, JörgenProcessuell autonomi eller harmoni? Om EU-rättens påverkan på den svenska civilprocessrätten, i Nyström, Birgitta, Westberg, Peter & Arvidsson, Niklas (red.) Tvistlösning inom affärsrätten, 2020, Norstedts juridik

Hydén, Håkan & Michelson, StaffanRättslig konfliktlösning i par och i trekant - vad kännetecknar dessa och när kommer de till användning, i Nyström, Birgitta, Westberg, Peter & Arvidsson, Niklas (red.) Tvistlösning inom affärsrätten, 2020, Norstedts juridik

Maunsbach, Ulf, Public Policy and Private Internatinoal Law i Mayer, O (red.) Public Policy in Sweden, 2020, Edward Elgar Publishing.

Nordberg, Ana, Patents, Morality and Biomedical Innovation in Europe: Historical overview, current debates on stem cells, gene editing and AI, and de lege ferenda reflections, i Gervais, D. (red.) Fairness, Morality and Ordre Public in Intellectual Property, 2020, Edward Elgar Publishing.

Nordberg, Ana, Trade Secrets, Big data and Artificial Intelligence Innovation: a Legal Oxymoron?, i Schovsbo, J., Minssen, T. & Riis, T. (red.), The Harmonization and Protection of Trade Secrets in the EU : An Appraisal of the EU Directive, 2020, Edward Elgar Publishing.

Nordberg, Ana & Minssen, Timo, Rules and Tools in the Battle against Superbugs - A call for integrated strategies and enhanced international collaboration to promote antimicrobial drug development, i Eccleston-Turner, M. & Brassington, I. (red.), Infectious Diseases in the New Millennium: Legal and Ethical Challenges, 2020, Springer, Cham

Nyström, Birgitta, Lägre kostnader för arbetsgivare vid uppsägningstvister, i Nyström, Birgitta, Westberg, Peter & Arvidsson, Niklas (red.) Tvistlösning inom affärsrätten, 2020, Norstedts juridik

Olsson, Katarina, Något om stiftelser och bristen på tvister, i Nyström, Birgitta, Westberg, Peter & Arvidsson, Niklas (red.) Tvistlösning inom affärsrätten, 2020, Norstedts juridik

Wennersten, Ulrika, Spridning av information om dom i immaterialrättsliga intrångsmål, i Nyström, Birgitta, Westberg, Peter & Arvidsson, Niklas (red.) Tvistlösning inom affärsrätten, 2020, Norstedts juridik.

 

Remisser

Bogdan, Michael, Remissyttrande: Skärpta regler om utländska månggiften (SOU 2020:2), 2020

Maunsbach, Ulf, Nordberg, Ana & Lukoseviciene, AurelijaRemissyttrande: Inbjudan att lämna synpunkter på EU:s immaterialrättsmyndighets utkast i fråga om upprättande av en webbportal beträffande verk och andra alster som inte finns i handeln, 2020

Maunsbach, Ulf & Nordberg, Ana, Remissyttrande: Utkast till Lagrådsremiss Skärpta straff för de allvarligaste formerna av immaterialrättsintrång2020

Olsson, KatarinaRemissyttrande: Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3), 2020

 

Annat

Hettne, Jörgen, Behöver EU en minimilön? 2020, Centrum för europaforskning

Hettne, JörgenEU-rätt som inte kommer från EU – om svensk överanpassning till EU:s regler: Bakgrundsrapport till Jämlikhetskommissionen, i Jämlikhetskommission (7 uppl.), 2020.

Hettne, JörgenEuropean industrial policy and state aid – a competence mismatch?, i Svenska institutet för europapolitiska studier, Europapolitisk analys nr 1, 2020.