Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utgivna antologier

Sanktionsavgifter, skadestånd och andra sanktioner på det affärsrättsliga området (2024)

Detta är den fjärde boken i ACLU:s skriftserie och har sanktioner på det affärsrättsliga området som övergripande tema. 

Det finns ingen legaldefinition av begreppet sanktion och bestämmelser om sanktioner har traditionellt inte beskrivits eller systematiserats som ett gemensamt rättsområde. Många gånger har intresset i stället koncentrerats på en viss typ av sanktioner, t.ex. de straffrättsliga brottspåföljderna, de civilrättsliga påföljderna vid kontraktsbrott eller de förvaltningsrättsliga tvångsmedlen. Den här boken fyller således ett tomrum genom att ta ett samlat grepp och behandlar olika typer av sanktioner som kan aktualiseras i affärsrättsliga sammanhang.

Inledningskapitel

Inledningskapitlet kan läsas via denna länk (PDF, ny flik). 

Beställa boken

https://shop.nj.se/products/sanktioner-pa-affarsrattens-omrade 

 

Ändrade förhållanden (2022)

Detta är ACLU:s tredje bok och har ändrade förhållanden som övergripande tema. Den aktuella händelse som inspirerat till temat är covid-19-pandemin som på många sätt har fordrat anpassningar till helt oväntade och förändrade situationer. I boken behandlas frågan om ändrade avtalsförhållanden utifrån många olika juridiska perspektiv. Flera av dem har en direkt anknytning till covid-19-pandemin, medan andra har mera generella infallsvinklar.

Boken vill tillgodose såväl behov hos dem som arbetar med avtalsskrivning och rättstillämpning i praktiken som det stora samhällsbehovet av fördjupad rättsvetenskaplig kunskap på området. Vissa bidrag lämpar sig även väl för undervisningsändamål.

Inledningskapitel

Inledningskapitlet kan läsas via denna länk (PDF, ny flik)

Beställa boken

Boken kan beställas via denna länk.

 

Tvistlösning inom affärsrätten (2020)

Detta är ACLU:s andra antologi och har tvistlösning som övergripande tema. Boken vill tillgodose både behov hos dem som arbetar med affärsrättslig tvistlösning i praktiken och det stora samhällsbehovet av fördjupad rättsvetenskaplig kunskap på området. Vissa bidrag ägnar sig även väl för undervisningsändamål inom de många utbildningar som behandlar olika aspekter av affärsrättslig tvistlösning.

Beställa boken

Boken kan beställas via denna länk.

 

Modern affärsrätt (2017)

I boken Modern affärsrätt presenteras sexton uppsatser som belyser centrala och aktuella affärsrättsliga frågor. Här återfinns uppsatser som bl.a. behandlar frågor kring handel och uthyrning över nätet, entreprenad, ansvarsbegränsningar, konsumenttjänster, marknadsföring och kommersiella truster.

Författarna är alla forskare och lärare vid institutionerna för handelsrätt och juridik vid Lunds universitet. Boken avser att ha betydelse för det praktiska rättslivet men också att ge ett bidrag till den vetenskapliga diskussionen och undervisningen på affärsrättens område.

Beställa boken

Boken kan beställas via denna länk.