Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

2019

Artiklar

Flodgren, Boel (2019), Felparkeringsrätt - hellre fälla än fria? Del 2, Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet 2019/20

Flodgren, Boel (2019), Felparkeringsrätt - hellre fälla än fria? Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet 2019/20

Hardenberger, Alexander (2019), Bevisbördans placering i fordringsmål II - särskilt om förhållandet mellan den civilrättsliga regeln och föremålet för bevisbördan, Svensk juristtidning

Nordberg, Ana (2019), Large expoert-curated database for benchmarking document similarity detection in biomedical literature search, The Journal of Biological Databases and Curation

 

Avhandlingar

Dryselius, David (2019), Avtalsviten: effekter och rättsverkningar

 

Bokkapitel

Arvidsson, N & Gorton, L (2019). Passivitet inom avtalsrätten - Festskrift till Göran Millqvist. 

Flodgren, B (2019). Felparkering i korsningen mellan effektivitet och rättssäkerhet: Hellre fälla än fria? - Festskrift till Håkan Hydén.

Flodgren, B (2019). Tillit i avtalsrätten - några intryck från senare svensk rättspraxis - Festskrift till Mads Bryde Andersen. 

Hardenberger, Alexander (2019), Bevisbördans placering i fordringsmål - en rättsfallsstudie, Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok 10

Inghammar, Andreas (2019), Atypical Employment Relationships: The Position in Sweden, Restatement of Labour Law in Europé

Inghammar, Andreas (2019), Komparativ arbetsrätt - långt borta, men ändå nära, Festskrifter till Örjan Edström
Lindell, Frantz (2019), Tolkning av försäkringsavtal, Festskrift till Göran Millqvist

Nordberg, Ana (2019), Patents, Morality and Biomedical Innovation in Europe: historical overview, current debates on stem cells, gene editing and AI, and de lege ferenda reflections, Fairness, Morality and Ordre Public p. 243-267

Nordberg, Ana (2019), Intellectual Property Rights in a Digital Environment: An EU Wide Mapping of Available Legislative Enforcement Measures, The Object and Purpose of Intellectual Property p. 281 307

Nordberg, Ana (2019), Legal method and lnterpretation in International IP law: Pluralism or Systemic Coherence, Is Intellectual Property Pluralism Functional? p. 96-128 

Nordberg, Ana (2019), Biobank and Biomedical Research: Responsibilities of Controllers and processors under the EU General Data Protection Regulation, Individual Rights, the Public Interest and Biobank Research. 

Nyström, Birgitta (2019), Ökad betydelse av svensk grundlag för att skydda grundläggande rättigheter i arbetslivet? Labour Law and the Welfare State

Nyström, Birgitta (2019), Regulating Strikes in Essential Services. A Comparative "Law in Action" Perspective, Studies in Employment and Social Policy; vol. 52

Nyström, Birgitta (2019) Samhällsfarliga konflikter i svensk arbetsrätt, Festskrift till Örjan Edström

Nyström, B & Erlandsson, L (2019). Svensk grundlag som skydd för välfärdsrättsliga normer - Festskrift til Håkan Hydén.

Westregård, Annamaria (2019), Collective Bargaining in Labour Law Regimes : A Global Perspective, Switzerland: Springer Nature Switzerland

Westregård, Annamaria (2019), Precarity of new forms of employment under Swedish labour law, Precarious Work. The Challenge for Labour Law in Europe

Westregård, Annamaria (2019), Social protection for workers outside the traditional employment contract – a Swedish example,Social Security outside the realm of the Employment Contract : Informal Work and Employee-like Workers

 

Remisser

Nyström, Birgitta (2019) Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister (Ds 2018:40)

Nyström, Birgitta (2019) Remissyttrande: Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25)

 

Annat

Westregård, Annamaria (2019), Key concepts and changing labour relations Part 1 Country report from Sweden, (Nordic future of work project 2017–2020: Working paper. Pillar VI; nr. 8)