Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

2020

Tolkning av entreprenadavtal – konst eller teknik? 

2020-11-11, 16:30 - 18.30

Online (Zoom)

HD har i flera avgöranden under 2010-talet redogjort för hur tolkning av AB 04 och ABT 06 bör gå till. I boken ”Tolkning av entreprenadavtal” (Norstedts Juridik 2020) har Anders Ingvarson och Marcus Utterström undersökt vilket genomslag HD:s praxis fått i underrätterna och om HD:s ”tolkningsmetod” även tillämpas vid tolkning av villkor i andra kontraktshandlingar än AB-avtalen.

På seminariet behandlases vilka övergripande trender som går att identifiera vid tingsrätternas och hovrätternas tolkning av entreprenadavtal. Detta sker mot bakgrund av några illustrativa exempel från underrätterna.
En öppen och fri diskussion om tolkning av kommersiella avtal i allmänhet och entreprenadavtal i synnerhet hölls efter seminariet.

Talare

Anders Ingvarson, advokat vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Marcus Utterström, advokat vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Med kommentar av

Jori Munukka, professor vid Stockholms universitet
Konrad Lundberg, universitetslektor vid Stockholms universitet

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik)

 

Aktuell immaterialrätt och marknadsrätt

Seminarieserien “Aktuell immaterialrätt och marknadsrätt” organiseras av ACLU:s ämnesgrupper för immaterialrätt samt marknads- och medierätt, och kommer tills vidare att äga rum digitalt i form av s.k. webbinarier. Varje webbinarium inleds med ett anförande om ett aktuellt tema inom de aktuella områdena. Det första webbinariet ägde rum på eftermiddagen måndagen den 8 juni och det senaste den 5 oktober:

Måndag 8 juni kl 16-17: Transaktionstestet och lagstridighetsprincipen i rättspraxis från Patent- och marknadsdomstolarna. Talare: Ulrika Wennersten och Johan Axhamn, båda jur. dr och universitetslektorer vid institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Onsdag 26 augusti kl 12-13: Funktion som hinder för skydd enligt marknadsrätten, mönsterrätten, upphovsrätten och varumärkesrätten. Talare: Marianne Levin, professor em., jur. dr, fil. dr h.c.

Måndag 7 september kl 12-13: Det utökade skyddet (anseendeskyddet) inom varumärkesrätten. Talare: jur. dr och docent Stojan Arnerstål vid advokatfirman Vinge.

Måndag 5 oktober kl 12-13: Preliminära bedömningar i interimistiska intrångsfrågor (sannolika skäl). Talare: jur. dr och professor Peter Westberg, och advokat Anders Kylhammar vid advokatfirman Sandart & Partners.

Måndag 2 november kl 12-13: Pågående förhandlingar om internationell harmonisering av materiell patenträtt m.m Talare: Johan Axhamn

Måndag 7 december kl 12-13: Ansvarsfrågor i sociala medier – yttrandefrihet, marknadsföring, upphovsrätt m.m. Talare: Advokat Karin Cederlund och Sara Yng, Sandart & Partners.

Klicka här för att se inbjudan till seminarieserien (PDF, ny flik).

 

Regulating labour in the GIG economy

The seminar is a cooperation between Centre for European Studies at Lund University, Swedish Research Council for Health and Working Life and Welfare (Forte), and Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet (ACLU), and the Department of Business Law at Lund University School of Economics and Management.

January 24th 2020, 09.00–14.00

EC2:101, Ole Römers väg 6, Lund

A huge challenge for traditional labour legislation is the impact of new technology and Artificial Intelligence (AI). In the new gig economy, many of the workers are self-employed. The Court of Justice of the European Union and the European Committee of Social Rights (a Council of Europe body) have different views about the possibilities to regulate conditions for self-employed in collective agreements. These problems will be discussed at this international seminar.

The cases that will be discussed, will be sent to the participants:
- European Committee of Social Rights 12.9.2018 Collective Complaint 123/2016, Irish Congress of Trade Unions (ICTU) v. Ireland
- Court of Justice of the European Union´s Judgment in FNV Kunsten Informatie en Media, C-413/13 EU:C:2014

Schedule

9.00-9.30 Registration and coffee
9.30-10.15 Introduction
10.15-11.00 Collective agreement for self-employment
11.00-11.15 Break
11.15-12.00 AI and Labour law
12.00-13.00 Panel Discussions
13.00-14.00 Lunch at Inspira

For more information about the seminar, please click here (PDF, ny flik).

 

Avtalet som rättsligt och socialt instrument

2020-09-17

16:15 - 18:00

Telaris, Juridicum & Online (Zoom)

Avtal är inte bara av intresse ur rent rättslig synvinkel. Det spelar en stor roll även i ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Avtalet som regleringsform är ett alternativ till lagstiftning. Det blir extra betydelsefullt när vi står inför ett teknikskifte och samhället som en följd håller på att förändras och nya regleringsproblem visar sig. Här kan hänvisas till den digitala teknikens fortgående utveckling och vad den för med sig i form av artificiell intelligens, ändrade kommunikationsvanor, etc.

Avtalet har i dessa sammanhang en koppling till självreglering, dvs. då individer och företag själva bestämmer hur de vill ha det. Detta är ett mer eller mindre nödvändigt steg i rättens utveckling när nya företeelser växer fram. I avvaktan på att den normativa problematiken ska klarna så avvaktar lagstiftaren. Avtalet får också en ökad betydelse som regleringsform i samband med en förskjutning från varor till tjänster. Överhuvudtaget kan sägas att ju mer komplicerad den vara eller tjänst som ska levereras desto mer omfattande blir behovet av rättslig reglering.

Vi ser fram emot en diskussion om relevansen av detta externa perspektiv på avtal kan tänkas ha för den praktiserande juristen. Vi kommer vidare att belysa värdet av empiriska undersökningar inom affärs- och ersättningsrättens område.

Talare

Håkan Hydén, Professor emeritus, Rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet
Karl Dahlstrand, Universitetslektor, Rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet
Staffan Michelson, Fil. dr. i rättssociologi tillika advokat vid Hellströms advokatbyrå

Moderator

Elisabeth Eneroth, Jur. dr. i socialrätt, Institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

Max antal gäster som tilläts närvara fysiskt var 20.

 

Skyddet för företagshemligheter - Ett EU-rättsligt träskområde

Måndag 27 januari kl. 17:00–18.00

E7, Campus Helsingborg, Universitetsplatsen 2

Sedan 2018 har vi en ny lag om företagshemligheter i Sverige efter genomförandet av ett EU-direktiv på området. Direktivet täcker dock inte hela skyddet för företagshemligheter och lämnar samtidigt en del centrala frågor kring begreppet obesvarade. Vad betyder detta för skyddet för företagshemligheter i Sverige och andra medlemsstater?

Talare

Christina Wainikka, Policyexpert för immaterialrätt vid Svenskt Näringsliv.

Klicka här för att se inbjudan till seminariet (PDF, ny flik).