Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

2018

Artiklar

Bogdan, M (2018). Regulation Brussels Ia and violations of personality rights on the internet - Nordic Journal of International Law.

Dotevall, R (2018). Har styrelsen en plikt att försätta bolaget i konkurs? - Nyheter från ackordcentralen.  

Dotevall, R (2018). Groups of Companies In Swedish Law - Journal of Civil & Legal Science.

Ingvarson, A & Utterström, M (2018). Självkostnadsprincipen enligt AB 04 och ABT 06 - Svensk Juristtidning.
Maunsbach, U (2018). Choice of law and Intellectual Property Rights.

 

Avhandlingar

Gottschalk, P (2018). Building the Nagoya Protocol Regime on Access and benefit-Sharing: Institutional Design and Effectiveness.

 

Böcker

Arvidsson, N & Samuelsson, P (2018). Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument. Norstedts Juridik.

Larsson, S. Ledendal, J & Wernberg, J (2018). Offentlighet i det digitala samhället: Vidareutnyttjande, sekretess och dataskydd.

Maunsbach, U & Wennersten, U (2018). Grundläggande immaterialrätt (4 uppl.).

 

Bokkapitel

Arvidsson N & Samuelsson, P (2018). Klander och aktiebolagsrättslig legitimation - Festskrift till Stefan Lindskog.

Dotevall, R (2018). Något om lagval och personligt ansvar i aktiebolag - Festskrift till Stefan Lindskog.

Dotevall, R (2018). National Reports, Sweden - International Handbook in Shareholder´s Agreements.

Hettne, J & Cisernos Örnberg, J (2018). The Future Swedish Gamling Market: Challenges in Law and Public Policies -Gambling Policies in European Welfare States.

Maunsbach, L (2018). Avtalsviten - civilrättslig giltighet trots processuell ogiltigt? - Nordiska förmögenhetsrättsdagarna.

Maunsbach, U (2018). Kommentar till Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 - Karnow: Svensk lagsamling med kommentarer (2018).

Maunsbach, U (2018). Kommentar till Lag (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden - Karnow: Svensk lagsamling med kommentarer (2018).

Maunsbach, U (2018). Kommentar till Lag (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen - Karnow: Svensk lagsamling med kommentarer (2018).

Maunsbach, U (2018). Kommentar till Firmalag (1974:156) - Karnow: Svensk lagsamling med kommentarer (2018).


Minsen, T & Nordberg, A (2018). Rules and Tools in the Battle against Superbugs - A call for integrated strategies and enchanced international collaboration to promote antimicrobial drug development - Infectious Diseases in the New Millenium: Legal and Ethical Challenges.

Nordberg, A (2018). Human enhancement from ethical interrogations to legal (un)certainty - Intellectual property perspectives on the regulation of new technologies.

Nordberg, A (2018). Intellectual Property Rights in a Digital Environment: An EU Wide Mapping of Available Legislative Enforcement Measures.