Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

ACLU:s ordförande utses till hedersdoktor

Porträttfoto på Erik Sjöman. Foto.
Foto: Magnus Länje

Advokat Erik Sjöman utses till hedersdoktor vid Juridiska fakulteten.

ACLU:s ordförande Erik Sjöman utses till hedersdoktor vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Utöver sitt ordförandeskap, är han även verksam som advokat och delägare på advokatbyrån Vinge i Malmö.

Erik Sjöman, som tog examen vid Juridiska fakulteten år 2000, är en av Sveriges mest framträdande advokater inom bland annat aktiebolagsrätt, bolagsstyrning och aktiemarknadsrätt. Bland annat har detta tagit sig uttryck i att Erik i flera fall innehaft uppdrag som expert och sakkunnig i statliga utredningar. Erik har därutöver kontinuerligt givit värdefulla bidrag till den rättsvetenskapliga litteraturen och har publicerat omkring 50 rättsvetenskapliga artiklar och deltagit i flera bokprojekt. I många fall har detta skett i nära samverkan med forskare från Juridiska fakulteten.

Erik har dessutom sedan en lång rad år varit en återkommande och är en mycket uppskattad föreläsare på flera av fakultetens fördjupningskurser. Han var också en av de ursprungliga initiativtagarna till startandet av ACLU.

Erik promoveras tillsammans med professor Helle Krunke i Lunds Domkyrka 26 maj.

Ett stort grattis Erik önskar vi från ACLU!